Enkelt med filtrering

[ux_portfolio style="overlay" filter="true" orderby="name" type="masonry" grid="3″ image_hover="overlay-add-50″ image_hover_alt="zoom" text_pos="middle" text_size="large" text_hover="slide"]

Ouline Filter stil

[ux_portfolio style="overlay" filter="true" filter_nav="outline" orderby="name" type="masonry" grid="3″ image_hover="overlay-add-50″ image_hover_alt="blur" text_pos="middle"]

Du kan välja mellan många olika filternavigeringsstilar och justera dem till vänster eller höger.

Stil för skjutreglage

[ux_portfolio style="shade" filter_nav="outline" orderby="name" grid="3″ columns="5″ image_hover="zoom" image_hover_alt="grayscale"]

Grid-stil

[ux_portfolio style="overlay" filter="true" filter_nav="outline" number="4″ offset="4″ orderby="name" type="grid" grid="3″ image_hover="overlay-add-50″ image_hover_alt="zoom" text_align="left" text_size="large" text_hover="bounce"]

Infällt Grid med full bredd

[ux_portfolio style="overlay" filter="true" filter_nav="outline" number="4″ orderby="name" type="grid" grid="3″ width="full-width" col_spacing="collapse" image_hover="overlay-add-50″ image_hover_alt="zoom" text_align="left" text_size="large" text_hover="bounce"]

Välj mellan 14 olika färdiga gridlayouter.

Öppna i en ligtbox

[ux_portfolio lightbox="true"]