ClickExpose
Tilpassede størrelser
Flere alternativer
Glatt eller strukturert
På lager
Benk og gulv
Skreddersydde størrelser tilgjengelig
Maks 10 m lengde
Skreddersydde størrelser
Storbritannia eller EU
Flere alternativer
3 Utforming av spaken
Flere alternativer
Flere størrelser
3 Utforming av spaken
Rabattert av 50%
ESD
UK eller EU-versjon