Πρωτεύον χρώμα

 
 

Σκούρο χρώμα

 
 

Χρώμα φωτός

 
 

Αντίστροφη μέτρηση ως κείμενο

Αντίστροφη μέτρηση ως ρολόι